10 KASIM; ATATÜRKE SAYGI…

Kurtarıcımız, Büyük Önderimiz,
Sonsuza kadar atamız;
ATATÜRK’Ü ÖLÜMÜNÜN 84.YILINDA SAYGI, RAHMET, HÜRMET VE ÖZLEMLE ANILACAK…
57 yıllık ömrüne;
11 savaş,
24 madalya,
5 Nişan,
13 Kitap,
Bir ülke,
Milyonlarca özgür insan ve Türk’ün gururunu sığdırdı…
Dünyanın kabul ettiği; çağındaki tüm devlet başkanlarının saygı ile önünde eğildiği Atatürk ün ölümünden sonra dünya liderleri ve o yıllarda yayınlanan gazeteler bakın neler söylemiş;
Franklin ROOSEVELT
Amerika Başkanı şöyle diyor;
-Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en önemli devlet adamının kim olduğunu sordum…
Bana verdiği cevapta Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının bu gün Avrupa da yaşamadığını, boğazların gerisinde Ankara da yaşadığını, bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi…
Fransa eski başbakanı EDOARD HERRIOT diyor ki;
-Sizlere şunu söylemeliyim ki, ben Atatürk e sekreter olmak isterdim…
Sebebi de onun akşam sofrasında bulunup yüksek fikirleriyle beslenmek isteğimde oluşumdur…
Böylece yeniden bir üniversite bitirmiş gibi olacaktım…
Hindistan Başbakanı NEHRU diyor ki;
-O doğuda çağın yapıcılarından biridir…
Onun en büyük hayranları arasında bulunmaya devam ediyorum…
Hollanda Dış İşleri Bakanı Joseph LUNS diyor ki;
-Çağımızda uzak görüşlü, cesur, siyasi, sosyal ve ekonomik reformlarla Türkiye’yi bu günkü modern cumhuriyet haline getiren Kemal Atatürk tür…
İngiltere KRALİÇESİ 2.ELİZABETH DİYOR Kİ;
-İngiliz Milleti Atatürk ün devlet adamı niteliklerini ve ortaklaşa bağlı bulunduğumuz batı idealleriyle iki ülke arasındaki dostluğun kuvvetlenmesi yönünde yaptıklarını hayranlık ve minnetle anacaktır…
İngiliz Başbakanı WİNSTON CHURCHILL diyor ki;
-Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü yalnız yurdu için değil Avrupa için de en büyük kayıptır…
Athinaika Gazetesi (Yunanistan)
“Atatürk, ölümünden önce herkes tarafından saygı gösterilen, değer verilen güçlü, dinç ve çalışkan bir Türkiye yaratma ülküsünü tamamıyla başardı.”
Ele Nikon Mellon Gazetesi (Yunanistan)
“Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir.
Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir.”
An Nahar Gazetesi (Lübnan)
“Atatürk; milletin atası, kılıç, fikir, kalp ve irade adamı idi.
Milletin bu büyük evladı, aynı zamanda yirminci yüzyılın en büyük yurttaşıdır.”
Slovak Gazetesi (Bulgaristan)
“Atatürk’ün ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetti.”
Gazetta Del Popolo Gazetesi (İtalya)
“‘Türklerin babası’. Yeni Türkiye’yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılâp yaptı.”
Paris – Soir Gazetesi (Fransa)
“Bu derece yüksek hilkatte bir adama sahip olduklarından dolayı, Türklere gıpta ediyoruz.”
Ceska Slova Gazetesi (Çekoslavakya)
“Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye’nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.”
Stipsi Gazetesi (Arnavutluk)
“Atatürk’ü yeni Türkiye’nin kuruluşu yolunda katettiği şerefli merhaleleriyle anıyoruz.”
….
Tarihin her sayfasında altın harflerle yazılı olan BÜYÜK ATATÜRK aramızdan ayrılalı 84 yıl olmuş…
Ama bu gün de düşünceleri pırıl pırıl aydınlık, etkili, doğru, evrenseldir…
Büyük Atatürk’ün Adana ile ilgili bağlantısına gelince;
BÜYÜK ÖNDER,
KURTULUŞ SAVAŞI YAPMAYA Adana da karar vermiş…
Atatürk Parkındaki anıtında şöyle bir yazı vardır;
-BENDE BU VEKAYİİN İLK HİSSİ TEŞEBBÜSÜ, BU MEMLEKETTE, BU GÜZEL ADANA DA VUKU BULMUŞTUR…
Atatürk ün kurduğu TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ; her geçen gün daha da gelişip güçlenmektedir…
Dünyanın kalbi konumundaki Anadolu Jeopolitik ve Jeo stratejik olarak en zor coğrafyadır…
Bin yıldan beri ebedi yurdumuz olan güzel ülkemizi geliştirme, modernleştirme ve çağdaşlaştırma konularında diğer devletlerle yarışmaya, başarılarına yenilerini katmaya devam etmektedir…
Başka bir boyuttan bakalım;
ATATÜRK ÜN ÇAĞDAŞLARI OLAN,
LENİN, MUSOLİNİ, HİTLER, STALİN VE DİĞERLERİNİN KURDUĞU SİSTEMLER ÇOKTAN ÇÖKMÜŞ, TARİHİN TOZLU RAFLARINDA YERLERİNİ ALMIŞTIR…
ATATÜRK ÜN, KURDUĞU EVRENSEL AKILIN ÇAĞDAŞLIĞIN, MODERNLİĞİN TEMELİNİ OLUŞTURDUĞU TÜRKİYE Cumhuriyet
YURTTA BARIŞ, CİHANDA BARIŞ ilkesiyle çağdaşlarının önüne geçerek her gün biraz daha gelişmekte, güçlenmektedir…
ÇÜNKÜ
Atatürk’ümüz sonsuz ışıktır…
Atatürk demek evrensel akıl demektir…
Atatürk bilim demektir,
Atatürk çağdaşlık demektir,
Atatürk özgürlüktür,
Atatürk bağımsızlıktır,
Atatürk aydınlıktır,
Atatürk geleceğe yönelmiş kararlı, çağdaş, uygarlık yolunda hiç durmadan, dinlenmeden ilerlemek demektir…
Atatürk’ümüz sonsuz akıldır,
Atatürk’ümüz sağduyudur,
Atatürk’ümüz uygarlıktır,
ATATÜRK’ÜN IŞIĞI GÜN GELECEK TÜM EVRENİ AYDINLATACAKTIR…
Rahmet, saygı, hürmet, minnet ve özlemle bir kez daha anıyorum…
Ruhu şad mekanı cennet olsun…

Bunları da Okuyabilirsiniz

EN BÜYÜK DEVRİM FIRSATI ŞİMDİ GELDİ…

Devrim, devrim, devrim, Dediniz ama bir türlü Yapmayı başaramadınız, Oysa ne kadar, Büyük devrim hayalleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir