“SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR” ‘(Büyük Atatürk)

SÖMÜRGECİ DEVLETLERİN
SİNSİ POLİTİKALARI…
Devlet toprak bütünlüğüne,
Bağlı olarak siyasal örgütlü,
Bir ulusun ya da uluslar,
Topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır.
Yaşam isimli bu sahnede,
Sömüren devletler gibi;
Sömürülenler de dün vardı,
Bu günde var, yarın da olacaktır…
Kendilerini dünya insanlık ailesinin
Efendisi olarak tanımlayan;
Geride kalanları da köle
İlan eden sömürgeci devletler,
İnsanda olduğu gibi;
Doyumsuzluk, her şeye,
Sahip olma, dünyayı ele geçirip,
Yönetme düşüncesi
Bu sömürgeci devletlerde de
En üst seviyede kendini gösterir…
Yer altı ve yerüstü,
Hatta insan kaynaklarını
Ele geçirmek istedikleri,
Hedeflerindeki devletler üzerinde,
Vahşi hayvanların doğada,
Yaptıklarından, daha da vahşi,
Şekilde ülkeleri bölüp,
Parçalama planlar yapıp saldırırlar…
Bunun için insanın aklına
Gelen ve gelmeyen her türlü yol,
Yöntem, para ve silahı kullanır,
Milyonlarca insanı öldürür
Sınırsızca soykırımı yaparlar…
Yüzlerce yıldır uyguladıkları,
Sinsi ve hain politikalarıyla;
Örneğin hedef devletlerde
Sözde bazı sivil toplum,
Örgütleri kurarak ya da kurdurarak,
Bir tür gizli haber örgütleri oluştururlar…
Hedefteki ülkelerin,
Açık ve gizli tüm bilgilerini,
Bu şekilde elde ederler…
Devletlerin zayıf yanlarını,
Bu örgütler aracılığıyla,
Elde ettikleri bilgiler sayesinde
O devletlerin karnının en yumuşak,
Yerinden girip yok etmek için,
Egemenliği altına alıp,
Diz çöktürüp sömürmeye çalışırlar…
Emperyalistler devletlerin
Dünyadaki diğer ülkeler üstünde,
Yüzlerce yıl öncesinden beri
Planladıkları ve acımasızca uyguladıkları,
Sayısız senaryo türleri vardır…
Örneğin;
Gizlice ya da bazen,
Açıkça desteklediği,
Terörü örgütlerini,
Hemen devreye sokup
Kiralık katiller sürüsüyle,
Hedefteki devlete saldırtırlar,
Ekonomik yönden zayıflatıp,
Güçsüz bırakıp ele geçirmek
İstedikleri devlete peş peşe
Saldırtırlar;
Sonuç alamadıklarında,
Hemen stoklarındaki yedek
Senaryoları evreye sokarlar…
Egemenlikleri altına,
Almak istedikleri,
Hedefindeki devlette,
Kendiyle işbirliği için yapan;
Öz devletlerine ihanet eden kişileri belirleyip,
Mesleklerinde inanılmaz kariyer sunarak,
Yüksek makamlara getirip,
Devlet yönetiminde söz sahibi yapıp,
Ya da paranın gücüyle satın,
Alarak ülkeleri aleyhinde
Çok rahat biçimde her türlü bilgileri,
Onlara toplatıp işlerine geleni kullanırlar…
İç savaş çıkartırlar,
Kralları, cumhurbaşkanlarını,
İmparatorları astırır,
Gençlerini uyuşturucuya alıştırır,
Yapay ideolojik farklılıkları oluşturup,
Siyasi ideolojik görüş,
Ya da dini motifleri kullanarak,
Etnik kimlikleri devreye sokup,
Toplumu yıllar içinde kutuplaştırıp
Birbirleriyle çatıştırıp iç savaş çıkartırlar…
Ya da fiziki coğrafyandaki komşu,
Sınırlarında o ülkedeki bölgelere,
Tecavüz ettirip,
Savaş nedenleri yaratırlar;
Doğal kaynaklara el uzatırlar…
Değerli, nitelikli, parlak,
Zekâya sahip olanları, devasa imkânlarla
Kendi ülkelerine alıp götürürler…
Günümüzde çevremizde,
Dünyanın diğer devletlerinde,
Hain emperyalist devletler,
Her an yeni senaryolarını
Açık seçik uyguladıkları
Görülmektedir,
Bazı istisnalar olsa bile;
Önünde sonunda efendisi,
Olmak istedikleri devletlere,
Kısmen de olsa,
Diz çöktürüp bazı sonuçlar alırlar…
Bu emperyalistler kimlerdir?
Dönemin en akıllı politikacılarından,
Birisi emperyalistleri şöyle tanımlar;
-EMPERYALİZMİN
ÜST ÇENESİ AMERİKA,
ALT ÇENESİ AVRUPA,
BEYNİ İSRAİL, BEDENİ DE
İÇİMİZDE YAYAŞAN,
İŞBİRLİKÇİLERİDİR…
Ama kadim kültüre,
Sahip olan devletler,
Daima ölçülü, sabırlı davranır;
Olacakları önceden,
Görme yeteneği geliştirir,
Ülkesine her yönden gelecek,
Saldırı ve yıldırmalara karşı,
Olaylara karşı önlemler alıp,
Egemenliğini ve varlığını,
Hayatı pahasına korumuştur,
Korumayı sürdürmüştür
Sürdürecektir…

Bunları da Okuyabilirsiniz

HALİT AMCANIN FABRİKASI TÜRKİYE’MİZİN PIRLANTASI..

Özel şoförü Halit Amcanın talimatıyla Otomobili asfalttan indirdi fabrikanın, Nizamiye kapısının önünde durdurdu, Camlı kulübedeki …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir