Gürer, uzman erbaşların taleplerini gündeme getirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, uzman erbaşların taleplerini içeren soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzman erbaşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara, gelişen ve değişen koşullar göz önünde bulundurularak bütüncül bir yaklaşımla devam edildiğini belirtti. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği yazılı soru önergesinde, uzman erbaşların sorun ve taleplerine dikkat çekti.

Gürer, Bakan Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergesinde şu soruları yöneltti:

“3269 sayılı uzman erbaş kanununa tabi olan uzman erbaşlar istekleri, 926 sayılı Silahlı Kuvvetler personel kanununa tabi olmaları yönündedir. Bu konuya yönelik bir çalışma var mıdır?

Uzman Erbaşlara kadro verilmesi düşünülmekte midir?

Erbaş Statüsünden çıkarılarak; orduevlerinden faydalanmaları ve lojman kontenjanının arttırılması düşünülmekte midir?

3600 Ek göstergenin uzman erbaşlara verilmesi yönünde bir çalışma var mıdır?

50 yaşında dahi Askeri İnzibat Manga Komutanı olarak atanan personel ve 40 yaş üstü Uzman Erbaşların geri hizmette çalıştırılması yönünde bir düzenleme düşünülmekte midir?

Uzman Erbaş eğitiminin kurs olarak verilmesi yerine, okul açılarak en az 1 (bir) yıl eğitimin ardından atamanın yapılması için bir çalışma var mıdır?

Astsubaylığa geçiş oranlarının yükseltilmesi için bir düzenleme yapılacak mıdır?

Her 3 yılda bir alınan ve yalnızca 4 kademeye kadar takılan kıdem işaretlerinin rütbeden sayılmasına yönelik bir çalışma var mıdır?

Yazlık ve kışlık kamp sayısının arttırılması için bir çalışma var mıdır?

Kantin seçimlerine katılabilme ve aday olabilirlik için bir düzenleme düşünülmekte midir?

Doğu görev süresinin 2 (iki) yıla düşürülmesi yönünde bir çalışma var mıdır?

Maaşlarının hayat standartlarına uygun olarak arttırılmasına yönelik bir çalışma yapılacak mıdır?

Manga ve Kısım Komutanı olarak atanan Uzman Erbaşlara sicil verme yetkisi konusunda bir düzenleme yapılacak mıdır?”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzman erbaş statüsündeki personelin özlük haklarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Uzman erbaşların mevcut 3000 ek göstergelerinin 3600’e çıkarıldığını ve söz konusu düzenlemenin 2023 yılından itibaren yürürlüğe gireceğini açıklayan Bakan  Süleyman Soylu, “Uzman erbaşların mesleğin ilerleyen yıllarındaki yaş performansları dikkate alınarak gerek mevzuat gerekse İdarî yönden düzenlemeler yapılmakta, asgari 4 yıl fiili hizmetleri komando birliklerinde tamamlayan personel için ilerleyen yaş ve performans kayıpları göz önünde bulundurularak “Lojistik-Muhabere” gibi alt branşlara geçiş imkânları sağlanmaktadır” dedi.

Bakan Soylu, komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranların istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanabilmelerine imkân sağlanması ve bunlardan istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenlerin, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilebilmelerinin sağlandığını da belirtti.

Uzman erbaşların 52 olan yaş haddinin 55 yaşa çıkarıldığını belirten İçişleri Bakanı Soylu, sözleşme yapma yaş sınırı 52 yaş nedeniyle emeklilik hakkını elde edememiş uzman erbaşların devlet memuru olarak istihdam edilmesi uygulamasına son verilerek, uzman erbaşların 55 olan yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmesinin sağlandığını ifade etti.

Bakan Soylu, CHP Milletvekili Gürer’in önergesine verdiği yanıtta şu ifadelere de yer verdi:

“Hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olmak şartıyla uzman erbaşlara ilk nasıp istihkakı olarak milli üretim ordu tipi tabanca ve mermi verilmesi ve askerlik yükümlülüğüne başlamadan uzman erbaş olarak alınanların sözleşmesinin feshedilmesi durumunda uzman erbaşlıkta geçen

Jandarma Genel Komutanlığında görevli personelin mali özlük haklarının; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme ile bu mevzuata uygun olarak çıkarılan düzenlemeler doğrultusunda yerine getirilmekte, diğer statülere tabi personelimiz ile birlikte uzman erbaşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara, gelişen ve değişen koşullar göz önünde bulundurularak bütüncül bir yaklaşımla devam edilmektedir.”

Bunları da Okuyabilirsiniz

“Vergi yükü artıyor, borçlar katlanıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, kamu alacakları için uygulanan gecikme faizi oranlarındaki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir