“EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TÜM SORUNLARINI ÇÖZECEK TEKLİFLERİMİZİ İLETTİK”

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer kamu görevlilerinin maaşlarının 3’er aylık dönemlerde artırılması ve 2024-2025 yılları içerisinde toplamda yüzde 110 artış sağlanmasını talep ettiklerini 7. Dönem Toplu Sözleşme’de tüm kamu görevlilerinin refahını artıracak tedbirler alınması için tekliflerini ilgili bakanlığa ilettiklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği basın buluşmalarının 14’üncüsü Adana Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinin açıklandığı toplantıya Eğitim-Bir-Sen Adana 1 Nolu Şube Yönetimi, Eğitim-Bir-Sen Adana 2 Nolu (Üniversite) Şube Başkanı Mehmet Benli ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Genel Yetkili Konfederasyon olarak Memur-Sen ve eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda Genel Yetkili Sendika Eğitim-Bir-Sen’in 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme tekliflerini Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer açıkladı.

Tüm kamu görevlileri için 2024 ve 2025 yılında toplamda yüzde 110 artış taleplerinin olduğunu vurgulayan Başkan Sezer en düşük kamu görevlisinin maaşının söz verildiği üzere 22 Bin liraya çıkarılmasını da talep ettiklerini söyledi.

En önemli tekliflerinin 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin 2024-2025 yılları için de devam etmesi olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Sezer eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda diğer taleplerini şöyle sırladı;

– Öğretim yılına hazırlık ödeneği, (brüt asgari ücret tutarının altında olmamak üzere) 26.313 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında ve Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine ödenmelidir.

-Geliştirme ödeneği ödenmesine 7. Dönem Toplu Sözleşme süresi boyunca (2025 yılı sonuna) kadar devam edilmelidir.

-İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, şube müdürü, şef, sayman, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, VHKİ, bilgisayar işletmeni, eğitim müfettişi, memur, mühendis, mimar, tekniker ve teknisyen kadrolarında bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarında 100 puan artış yapılmalıdır.

-Şube müdürü kadrolarında bulunanların, il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü olarak görev yapmakta iken araştırmacı ve uzman olarak atananların, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 50 puan artış yapılmalıdır.

-Şef kadrosunda bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarında 50 puan artış yapılmalıdır.

-Deprem tazminatı (Adana, Diyarbakır ve Elazığ illerinin Cumhurbaşkanı kararında sayılmayan diğer ilçeleri ile Sivas ilinin Gürün ilçesini de kapsayacak şekilde) memuriyet taban aylığı tutarında 31.12.2025 tarihine kadar ödenmeye devam edilmelidir.

-Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, görev yaptığı yere göre yüzde 10 ila yüzde 90 arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmelidir.

-Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamı 140’dan 230’a yükseltilmelidir.

-Eğitim kurumlarının yöneticilerinin haftada 6 saat olan aylık karşılığı ders görevleri isteklerine bırakılmalıdır.

-Halen her 10 ders saatine karşılık 1 saat olarak ödenmekte olan hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti her 6 saate karşılık 1 saat olarak ödenmelidir.

-Tüm öğretmenler yönünden aylık karşılığı ders yükü haftada 15 saat olarak uygulanmalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticilerine ödenmekte olan yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılmalıdır.

-Eğitimi kurumu yöneticileri muhakkiklik görevi karşılığında Harcırah Kanunu’nda müfettişler için öngörülen haklardan faydalandırılmalıdır.

Öğrencilerin derse katılmaması/gelmemesi hâllerinde ders görevi için hazır bulunan öğretmenlerin bahse konu ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığı ücretleri ödenmelidir.

-Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görev verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren eğitim kurumu yöneticisi ile rehber personele haftada 5 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

-Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen haricindeki personelin çocukları için de parasız yatılılık ve bursluluk kontenjanı tanınmalı; öğretmen çocuklarının parasız yatılılık ve bursluluk hakkından faydalanması için aranan gelir sınırı artırılmalıdır.

-Kadrolu usta öğreticilere, fiilen okuttukları her 6 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

-Üniversite akademik personeline ödenmekte olan üniversite ödeneği oranlarında 100 puan artış yapılmalıdır.

-Üniversite idari personeli, öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için öngörülen geliştirme ödeneği oranlarıyla orantılı olarak geliştirme ödeneğinden faydalandırılmalıdır.

-Üniversite idari personeline en yüksek devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının yüzde 50’si oranında yükseköğretim tazminatı ödenmelidir.

-Üniversite ek ders ücreti gösterge rakamları yüzde 40 artırımlı uygulanmalıdır.

-Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için aranan asgarî akademik teşvik puanı şartı (30 puan) uygulanmamalıdır.

-Üniversitelerde döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan idari personele de döner sermaye katkı payı ödenmelidir.

-2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamındaki araştırma görevlileri 33/a kadrolarına atanmalıdır.

-Araştırma görevlilerine yeşil pasaport hakkı tanınmalıdır.

-Üniversitelerde görev yapan idari personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan memurlara, birim fazla çalışma ücretinin on katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

-Üniversite idari personeline üniversiteler arasında merkezi olarak isteğe, mazerete bağlı ve karşılıklı yer değiştirme hakkı tanınmalıdır.

-Üniversite görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları YÖK veya ÖSYM tarafından bütün üniversiteleri kapsayacak ve bağlayacak şekilde merkezî olarak gerçekleştirilmelidir.

-Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapanlardan bayram ve tatil sayılan günlerde görev yapanlara, resmî ve dinî bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutar kadar fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

Mehmet Sezer’in ardından Eğitim-Bir-Sen Adana 2 Nolu (Üniversite) Şube Başkanı Mehmet Benli de bir konuşma yaptı.

Program basın mensuplarının sorularıyla tamamlandı.

Bunları da Okuyabilirsiniz

Geleneksel 5 Ağustos Futbol Turnuvası Başlıyor

Pozantı Belediye Başkanlığı tarafından Pozantı Kongresi’nin 104’üncü yıldönümü anısına düzenleyeceği “5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvası” …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir