Çukurova Üniversitesi İç ve Dış Paydaşları İle Birlikte Müfredatlarını Güncelledi

Çukurova Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel önderliğinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında geniş kapsamlı bir program güncelleme çalışması yapıldı.

Prof. Dr. Tuncel, ” Hızla değişen ve gelişen teknoloji, farklı alanlardaki istihdam ihtiyaçlarını etkilediği gibi eğitim-öğretimin yürütülme yöntemlerinde de değişiklikleri zorunlu kılmaktadır. Üniversiteler ancak bu hızlı değişikliklere uyum sağlayarak varlıklarını sürdürebilirler. Çukurova Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim-öğretimde çağa uyum sağlayacak güncellemeleri yapmaya devam edecek. Bu yıl yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimize üniversiteye başladıkları ilk yılından itibaren meslekleri ile ilgili uygulama alanlarında eğitim imkânı sağlayan bir müfredat oluşturup onlara mesleklerini erken dönemde tanıtmayı ve doğru kariyer planlaması yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Çukurova Üniversitesinden yapılan açıklamada, eğitim-öğretim sürecinde yapılan geniş kapsamlı bir program güncelleme çalışması sonrasında bir çalıştay düzenlenerek çıkan sonuçların Rektörlük makamına sunulduğu bildirildi. Müfredatta yapılan güncellemelerin 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulanmaya başlanacağı bildirilirken, açıklamada çalışma ile ilgili şu bilgilere yer verildi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı İtibariyle Uygulamaya Başlanacak

“Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden hareketle kamu sektörü ve iş dünyasının mezunlardan beklediği yeterliklerin sürekli değişiminden doğan ihtiyaçlar da dikkate alınarak program güncelleme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Üniversitemiz Eğitim Koordinatörlüğü tarafından, öncelikle tüm birimlerdeki eğitimden sorumlu dekan/müdür yardımcılarına, bölüm başkanlarına, program sorumlularına ve akademik personele program güncelleme süreci hakkında açıklamaları içeren çevrim içi seminer (webinar) düzenlendi. Daha sonra tüm birimlerde program güncelleme komisyonları oluşturularak güncelleme süreci sistematik bir şekilde sürdürüldü. Tüm bölümler iç ve dış paydaşlarını davet ederek mevcut programlarının değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan yeniliklerin belirlenmesi amacıyla toplantılar düzenledi. Ayrıca programla ilgili ulusal ve uluslararası eğilimler incelenerek programlarda değişime ihtiyaç duyulan alanlar belirlenip, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) dikkate alınarak paydaş analizi ve incelenen ulusal/uluslararası eğilimlerden elde edilen veriler sentezlenerek, program öğrenme çıktılarında güncellemeler yapıldı. Güncellenen program öğrenme çıktıları doğrultusunda programa eklenecek ya da çıkarılacak yeni dersler belirlendi. Programa eklenen yeni derslerin bilgi paketleri hazırlanarak Üniversite Eğitim Bilgi Sistemine girildi. Ayrıca mevcut derslerin öğrenme çıktıları, içerikleri, öğretim ve ölçme yöntemleri de gözden geçirilerek güncellemeler yapıldı. Güncellenen tüm programların çoğunda ilk yılda mesleği tanıtmayı amaçlayan uygulamalı bir ders ve meslek etiği ile ilgili bir derse yer verilmiştir. Ayrıca programlarda uygulama ders saatleri artırılmıştır. Yapılan bu çalışmanın tüm öğrencilerimizin Üniversitemize geldikleri ilk yıldan itibaren mesleklerini tanıma fırsatı sağlamasının yanı sıra ileride yapacakları kariyer planlamasına da önemli katkısı olacaktır.”

Bunları da Okuyabilirsiniz

Çukurova Üniversitesi THE Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Yükselişte

Çukurova Üniversitesi, Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralama Şirketi’nin 2020-2024 dönemini kapsayan değerlendirmelerinde eğitim-öğretim, araştırma …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir