Büyükşehir personeli aile içi şiddetle ilgili eğitim aldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik aile işi şiddetin önlenmesiyle ilgili kurum içi ilk etap eğitimleri tamamladı.

Sabancı Vakfı, UNFPA, Sabancı Üniversitesi, TÜSİAD iş birliği ile yapılan “Belediyeler İçin Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle İlgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi Pilot Uygulaması Projesi”nde pilot belediye olarak seçilen 12 belediyeden biri olan Adana Büyükşehir Belediyesi’nde konuyla ilgili eğitimler tamamlandı.

Proje kapsamında, hane içi şiddetle mücadele, politika geliştirme ve uygulama sorumluluğu üstlenmesi için “İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Politika Geliştirme Komisyonu” oluşturulmuştur. Adana Büyükşehir Belediyesi ‘’Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberi” çalışmalarını tamamladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberini oluşturuldu.

Çalışanlara eşitlik ilkesi ile sağlıklı, güvenli bir ortamda,  dayanışma kültürü ile destek ve yardım alabilecekleri, şiddetin hiçbir türüne hoşgörü göstermeyen bir iş yeri ortamı sağlamayı amaçlayan  Adana Büyükşehir Belediyesi’nde; şiddete maruz kalan çalışanın hukuki, psikolojik ve tıbbi destek almaları sağlanırken, şiddete maruz kalan çalışanın güvenlik ve koruma edinme, yeni ev bulma, danışmanlık ve sağlık hizmeti alma ya da diğer gerekli konularla ilgilenmesi amacıyla yılda toplam 10 güne kadar ücretli izin verilerek, esnek çalışma saatleri uygulanacaktır.

REHABİLİTASYON VE PSİKOLOJİK DESTEK

Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi şiddet uygulayan çalışanın ihtiyacı olması ve kendisinin kabulü ile çalışana rehabilitasyon veya psikolojik destek sağlayacaktır. Kadına yönelik şiddet ve hane içi şiddet uygulayan/uygulama tehdidinde bulunan herhangi bir çalışan ile ilgili disiplin mekanizması yürütecektir.

İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu 01.06.2022 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Komisyonda alınan kararlar doğrultusunda; İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu şiddete maruz kalan başvurucunun beyanını esas kabul eder. Başvurucunun mahremiyetine, rızasına, gizlilik kurallarına ve özel yaşam sınırlarına uygun davranmayı taahhüt eder. İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu başvuruları anonim şekilde ve gizlilik esaslarına uygun şekilde ele alır.

İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu’nun sekretaryasını Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yürütecektir.

Şiddete maruz kalan ya da şiddet uygulayanın başvurularını Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı başvuruları gerekirse İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu’na havale edecektir.

Belediyenin kadına yönelik şiddet/hane içi şiddete karşı oluşturduğu politikayı kurum içerisinde duyurmak için; kurumsal yazışma sistemi üzerinden / Elektronik Belge Yönetim Sitemi (EBYS) tüm birimlere ve iştiraklere duyurusu yapılmıştır. Politika rehberi broşür, el ilanı olarak basılmıştır. Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberinin etkin olabilmesi için 09.08.2022 tarihinden başlayarak belediyenin tüm birimlerine eğitimler düzenleyerek, politika rehberinin kurum içerisinde duyurması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMLER TAMAMLANDI

Bu kapsamda, Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 09.08.2022 tarihinde 17 kadın, 18 erkek toplam 35 personel, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 10 Ağustos 2022 tarihinde tarihin de İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı verilen eğitime 12 kadın, 6 erkek toplam 18 personel, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı 11 kadın, 16 erkek toplam 27 personel  ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 18 kadın, 19 erkek toplam 37 personel,  23 Ağustos 2022 tarihinde ise Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 12 kadın, 9 erkek toplam 21 personel, Satın Alma Dairesi Başkanlığı 10 kadın, 18 erkek toplam 28 personel, Çevre Kontrol Daire Başkanlığı 17 kadın 6 erkek toplam 23 personele eğitim verilmiştir.  Bu süreç içeresinde 98 kadın, 141 erkek olmak üzere 239 çalışına eğitim verilmiştir.

ANKET YAPILACAK

Kadına yönelik hane içi şiddet politikasının etkin olabilmesi için belediyenin tüm birimlerine ve iştiraklerine kadın ve erkekler için eğitimler verilecektir.  Ayrıca bu çalışmalara yönelik kurumsal politika geliştirmek, yol haritası belirlemek ve kurumun bu alandaki çalışmalarını iyileştirmek amacı ile çalışanlara hane içi şiddet ile ilgili anket yapılacaktır.

Bunları da Okuyabilirsiniz

YÜREĞİR BELEDİYESİ’NDEN BUDAMA VE AŞILAMA KURSU

Yerli üreticileri destekleyen ve kırsal kalkınmayı önceleyen projelere imza atmayı sürdüren Yüreğir Belediyesi’nin ‘Meyve Budama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir