ATATÜRK SONSUZ IŞIKTIR…

Büyük önderimiz,
Kurtarıcımız, sonsuza kadar atamız ATATÜRK’ Ü ÖLÜMÜNÜN 85.YILINDA;
RAHMETLE, HÜRMETLE, ÖZLEMLE, MİNNETLE, SAYGIYLA ANIYORUZ…
Şu anda sahip olduğumuz;
Her türlü yaşamımızı,
Uygarlığımızı, bağımsızlığımızı,
Her türlü özgürlüğümüzü,
Aldığımız nefesi borçlu olduğumuz;
Çağlar aşan görüşüyle ölümsüz ve sonsuz ışığımızdır
BÜYÜK ATATÜRK aramızdan ayrılalı tam 85 yıl olmuş…
Tarihimizin her sayfasında altın harflerle yazılı olan BÜYÜK ATATÜRK ÜN düşünceleri bu gün de pırıl pırıl aydınlık, etkili, doğru, evrenseldir… Sonsuz gelecekte de onun ışığı tüm evreni aydınlatacaktır…
BÜTÜN DÜNYANIN KABUL ETTİGİ:
ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLDİĞİ ATATÜRK’ ÜN ÖLÜMÜNDEN SONRA DÜNYA LİDERLERİ NELER SÖYLEMİŞ;
Amerika Başkanı Franklin Roosevelt şöyle diyor;
-Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en önemli devlet adamının kim olduğunu sordum…
Bana verdiği cevapta Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının bu gün Avrupa da yaşamadığını, boğazların gerisinde Ankara da yaşadığını, bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi…
Yine Amerikan Başkanı HARRY TRUMAN;
-Kemal Atatürk’ün boyun eğmez önderliği altında Türk ulusunun azimle yaptığı ilerleme mücadelesine biz Amerika ta başından beri büyük hayranlık duymuşuzdur…
SOIR gazetesi
-Atatürk ün yaptığı devrimler o kadar büyüktür ki bunların yüceliği karşısında dünya hala hayrettedir…
Bu devrimler köhne bir imparatorluktan batılı ve modern Türkiye yaratmıştır…
Çin Büyük elçiliği müsteşarı WAN PUN SON;
-Çinliler Türkiye den çok büyük dersler almışlardır.
Bizce Atatürk ün çizdiği çağdaş insanlık siyaseti bütün dünya milletlerine örnektir…
Çin Milleti Büyük önderin çizdiği yoldan yürümeye kararlıdır…
Onni Talas Finlandiya heyeti başkanı;
-Büyük Atatürk ün ölümü, Finlandiya da derin ve genel bir keder uyandırdı…
Türk devrimini büyük ilgiyle izleyen Finlandiyalılar aynı ırka bağlı bir kardeş millet sıfatıyla büyük Türk Milletinin acısına paylaşır…
….
EDOARD HERRIOT Fransa Eski Başbakanı;
-Sizlere şunu söylemeliyim ki, ben Atatürk e sekreter olmak isterdim… Sebebi de onun akşam sofrasında bulunup yüksek fikirleriyle beslenmek isteğimde oluşumdur, böylece yeniden bir üniversite bitirmiş gibi olacaktım…
RENE MASSIGLI Fransız Büyük elçisi;
-21 Kasımda Atatürk ün cenazesi bütün bir milletin gözyaşları arasında kaldırıldı…
Birçok devletin savaş gemileri tören için Marmara denizine toplanmışlar 1915 te kendilerini ÇANAKKALE BOĞAZINDAN geçirmeyen büyük adamı selamlıyorlardı….
Ankarada da yabancı devletlerin deniz ve kara askerleri bu büyük kahramanın tabutu önünde saygı ile eğildiler…
….
NEHRU Hindistan Başbakanı;
-O doğuda çağın yapıcılarından biridir…
Onun en büyük hayranları arasında bulunmaya devam ediyorum…
SIR ABDURRAHİM Hint Meclis Başkanı;
-O savaşlarıyla yalnız Türkiye ye değil bütün doğu dünyasına da kurtuluşun yolunu göstermiştir…
2.ELIZABETH İngiltere KRALİÇESİ;
-İngiliz Milleti Atatürk ün devlet adamı niteliklerini ve ortaklaşa bağlı bulunduğumuz batı idealleriyle iki ülke arasındaki dostluğun kuvvetlenmesi yönünde yaptıklarını hayranlık ve minnetle anacaktır…
WİNSTON CHURCHILL İngiliz Başbakanı;
-Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk ün ölümü yalnız yurdu için değil Avrupa için de en büyük kayıptır…
Tarihin her sayfasında altın harflerle yazılı olan BÜYÜK ATATÜRK aramızdan ayrılalı 85 yıl olmuş…
Ama bu gün de düşünceleri pırıl pırıl aydınlık, etkili, doğru, evrenseldir…
Büyük Atatürk ün Adana’yla ilgili bağlantısına gelince;
Atatürk Parkındaki anıtında şöyle bir yazı vardır;
-BENDE BU VEKAYİİN İLK HİSSİ TEŞEBBÜSÜ, BU MEMLEKETTE, BU GÜZEL ADANA DA VUKU BULMUŞTUR…
Yani, Atatürk kurtuluş savaşını yapmaya Adana da karar vermiştir…
Atatürk ün kurduğu TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ; her geçen gün daha da gelişip güçlenmektedir…
ATATÜRK ÜN ÇAĞDAŞLARI OLAN,
LENİN, MUSOLİNİ, HİTLER, STALİN VE DİĞERLERİNİN KURDUĞU SİSTEMLER ÇOKTAN ÇÖKMÜŞ, TARİHİN TOZLU RAFLARINDA YERLERİNİ ALMIŞTIR…
ATATÜRK’ÜN, KURDUĞU EVRENSEL AKILIN ÇAĞDAŞLIĞIN, BİLMİN, MODERNLİĞİN TEMELİNİ OLUŞTURDUĞU TÜRKİYE Cumhuriyet Devleti;
YURTTA BARIŞ, CİHANDA BARIŞ ilkesiyle çağdaşlarının önüne geçerek her gün biraz daha gelişmekte, güçlenmektedir…
SONUÇ OLARAK;
Atatürk’ümüz sonsuz ışık..
Evrensel akıl…
Bilim çağdaşlık özgürlük,
Bağımsızlık, aydınlıktır,
Atatürk geleceğe yönelmiş kararlı, çağdaş, uygarlık yolunda hiç durmadan, dinlenmeden ilerlemek demektir…
ATATÜRK ÜN IŞIĞI GÜN GELECEK TÜM EVRENİ AYDINLATACAKTIR…
Ne Mutlu Türk’üm diyene…

Bunları da Okuyabilirsiniz

YAZ TATİLİNİ EVİNİZDE YAPIN…

Yaz bütün görkemiyle geldi… Tüm okullar, üniversiteler tatile girdi… Deniz, yayla sezonu başladı… Tatil sezonu …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir